Rok szkolny 2016/17

Dzień Kobiet

..."Bo z kobietami nigdy nie wie, oj nie wie się..."

 

Klasa Va przedstawiła montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Kobiet pod kierunkiem wychowawczyni p. Doroty Tymosiewicz. Oprawa muzyczna p. Tomasz Burak.

Panie zostały obdarowane kwiatami, a wszystkie dziewczęta cukierkami.

 

Stop AGRESJI

agresjajpg 27.02.2017 roku w naszej szkole miała miejsce akcja pt: „Stop Agresji!”. Spotkanie to zostało zrealizowane w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Było to podsumowanie wszystkich działań profilaktycznych.Celem spotkania było przeciwdziałanie agresji i przemocy, z którą na co dzień spotkają się uczniowie naszej szkoły.

Na początku wszyscy zebrani mogli obejrzeć przedstawienie pt: „Dobro czy zło?”, w wykonaniu klasy III a. W spotkaniu uczestniczyli  zaproszeni goście, a byli nimi przedstawiciele policji, kierownik OPS w Trawnikach oraz przedstawiciel Gminy Trawniki p. Bożena Dzirba.

Całemu spotkaniu przyświecała myśl: atmosferze wzajemnego zaufania, życzliwości, akceptacji i  miłości nie ma miejsca dla agresji.

W ramach podjętych działań profilaktycznych, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt: Uwaga! Agresja” i rozdanie nagród. Konkurs odbywał się w dwóch formach: literackiej i plastycznej oraz w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz IV – VI. Dostarczonych zostało 112 prac !!! Wyróżniono 12 uczniów nagrodami rzeczowymi, a każdy pozostały uczestnik dostał nagrodę pocieszenia. Fundatorem nagród była Gmina Trawniki.

Za przedsięwziecie były odpowiedzialne panie: Karolina Olko, Małgorzata Kowalczyk. Scenografia p. Małgorzata Dejnek, oprawa muzyczna p. Tomasz Burak

Bezpieczne ferie

Rocznica Odzyskania Niepodległości


odzyskaniejpg

Święto szkoły
wszkojpg

„W KAŻDEJ EPOCE MOŻNA MIEĆ ŻYCIE INTERESUJĄCE  I  UŻYTECZNE”

 

Te słowa Marii Skłodowskiej – Curie stały się mottem uroczystości Święta Szkoły, która miała miejsce 9 listopada 2016 roku.

Muzyczne preludium, wykonane na tle przepięknej dekoracji, poruszyło wszystkich zebranych na sali gimnastycznej naszej szkoły. Po powitaniu gości przez panią dyrektor Zofię Malinowską, odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia towarzyszyli swoim trzem kolegom podczas uroczystego przyjęcia ich do grona społeczności szkolnej.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, w obecności pocztu sztandarowego, przyjęli ślubowanie złożone przez Kacpra Pawlasa, Emmanuela Papamichalakisa i Adriana Szymonę. Następnie pani dyrektor pasowała ich na uczniów klasy pierwszej. Chłopcy dołączyli do swoich koleżanek i kolegów z klasy, którzy przeszli ten obrzęd przed rokiem.

Dalsza część spotkania była poświęcona patronce szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie. Dla jej uczczenia przez cały miesiąc w naszej szkole był realizowany projekt edukacyjno – wychowawczy, którego działania zostały zaplanowane tak, aby rozwijać pasje i wykorzystać zainteresowania uczniów. Zadania konkursowe opracowano w odniesieniu do różnych umiejętności: literackich, plastycznych, korzystania z różnych źródeł informacji, zdobywania i wykorzystania wiedzy oraz korzystania z technik komputerowych. Uroczystość Święta Szkoły była okazją, by w obecności gości podsumować projekt i nagrodzić uczestników pięciu zadań konkursowych.

Laureaci konkursów otrzymali z rąk pani dyrektor dyplomy i nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski, a wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami. Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej wyeksponowanej na szkolnym korytarzu.

W ostatniej części akademii przenieśliśmy się do laboratorium, w którym przez całą uroczystość pracowali Maria i Piotr. Obejrzeliśmy scenkę obrazującą ich wysiłek, umiłowanie nauki i ogromne poczucie misji.

Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kosz biało - czerwonych róż pod popiersiem patronki szkoły.

Uroczystość przygotowali:

Pani Małgorzata Dejnek – dekoracja sali, wystawa pokonkursowa, ekspozycja hasła przewodniego,

Pani Dorota Tymosiewicz – układ choreograficzny,

Pan Tomasz Burak – oprawa muzyczna,

Pani Teresa Falenta i Pani Ewa Kucharska – część artystyczna klas pierwszych,

Pani Monika Nowak i Pani Aleksandra Strobel – Steć – podsumowanie projektu edukacyjnego, część artystyczna.

Czas pamięci i zadumy
zadumajpg

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o zmarłych. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych  porządkowali teren cmentarza, zanieśli wiązanki i zapalili znicze.

XVI Dzień Papieski

papiejpg

" Bądżmy świadkami miłosierdzia"

W tym roku w naszej szkole z okazji Dnia Papieskiego została przygotowana wystawa o

JP II , podczas przerw uczniowie mogli posłuchać muzyki religijnej a na godzinie wychowawczej odbyły się zmagania wiedzy  "Śladami Jana Pawła II". Liczyła się szybkość, kreatywność i wiedza.

I miejsce zajęła kl. IVa i Va.

Dzień Edukacji Narodowej


 

Klasa VI b przygotowała montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod kierunkiem p.Teresy Trały, oprawa muzyczna p.Tomasz Burak