Rachunek Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych 

im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Trawnikach.

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

43 8689 0007 2005 5831 3000 0010


13 września 2017r. zostały wybrane organy wewnętrzne Rady Rodziców ZPO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach.


Rada Rodziców

Zespołu Placówek Oświatowych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Trawnikach

Rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący                     - Pan Grzegorz Kierys

 

Zastępca Przewodniczącego – Pani Aneta Lipiec

Zastępca Przewodniczącego – Pani Małgorzata Małysz 

Sekretarz                                - Pani Jolanta Klimek

Skarbnik w szkole               - Pani Małgorzata Nowicka 

Skarbnik w przedszkolu       - Pani Aneta Kamińska

Członkowie Prezydium         -      Pani Iza Więcławek

                                                    Pani Renata Rydel

                                                    Pani Anna Sierpień

                                                     Pani Iwona Wypych

                       Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący                    - Pani Ewa Czułczyńska

Członek                                 - Pani Katarzyna  Szustakiewicz

Członek                                 - Pani Kamila Weremko 

regulaminradyrodzicw.pdf