Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie
z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu
w celu osiągnięcia określonej kwalifikacji, a równocześnie
jest decyzją o osiągnięciu określonej pozycji społecznej i socjalnej (....).”

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

mgr Anna łukaszuk

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

                 13:30-14:15 zajęcia grupowe z klasą VII b

                 14:20-15:05 zajęcia grupowe z klasą II b gimnazjum

wtorek

                        zajęcia grupowe z klasą II c gimnazjum

środa

                                            11:45-12:30

piątek

                13:30-14:15 zajęcia grupowe z klasą II a - gimnazjum

 


otksprawozdanie.pdf

GALERIA DO SPRAWOZDANIA OTK


zadaniaicele.pdf
innedziaaniaplanowanewrokuszkolnym2017.pdf
tematyitrecizajwklasachgimnazjalnychii.pdf
tematyitrecirealizowanenazajciachzawodoznawczychwklasachgimnazjalnychiii.pdf
tematyitrecirealizowanenazajciachzawodoznawczychwklasievii.pdf
planpracydoradcyzawodowegowzespoleplacwekowiatowychim.pdf
stronyinternetoweozawodach.pdf