Cele SKO

Krzewienie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania                      posiadanymi środkami finansowymi oraz celowego ich wykorzystania, podejmowania inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Zapoznanie młodzieży z działalnością banków oraz przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.


                                                             Organizacja działalności SKO

 

Działalność SKO jest kierowana przez opiekuna SKO, którym jest nauczyciel pracujący w szkole. W naszej szkole opiekunami SKO są panie Teresa Trała i Małgorzata Kowalczyk.

Uczniowie należący do SKO otrzymują indywidualne szkolne książeczki oszczędnościowe wystawiane na imię i nazwisko ucznia po dokonaniu przez niego pierwszej wpłaty.
Opiekun wypełnia stronę tytułową, a na stronie rachunkowej wpisuje wraz z datą, kwoty wpłat lub wypłat, co potwierdza własnym podpisem. Następnie zebrane pieniądze opiekun SKO wpłaca do Banku Spółdzielczego w Trawnikach.

 

DLACZEGO WARTO OSZCZĘDZAĆ W SKO ?

- Poznajemy wartość pieniądza, uczymy się systematycznego oszczędzania.
- Zdobywamy umiejętność gospodarowania własnymi funduszami.
- Gromadzimy pieniądze potrzebne do realizacji większych przedsięwzięć (wycieczki szkolne, sprzęt komputerowy, rekreacyjny, kieszonkowe na wakacje, inne wydatki)
- Uczymy się przejawiania inicjatywy i przedsiębiorczości (np. zbierając surowce wtórne).
- Poznajemy działalność prowadzoną przez banki (w jakim celu istnieją banki, dlaczego celu korzysta się z ich usług, jaka jest podstawowa oferta banków, itp.)

Zachęcamy wszystkich uczniów do oszczędzania w SKO bo naprawdę warto.

Uczniowie, którzy oszczędzają systematycznie oraz Ci, którzy zgromadzą najwięcej pieniędzy otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy. 

regulaminszkolnejkasyoszczdnoci1.pdf

Rok 2017/18

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w roku szkolnym 2017/2018 prowadzonej w Szkole Podstawowej w Trawnikach rozpoczęła się od przygotowania planu pracy, wyznaczenia dni na dokonywanie wpłat dla poszczególnych klas i uaktualnienia regulaminu SKO.

 W październiku na tablicy SKO pojawił się plakat propagujący oszczędzanie -"Październik miesiącem oszczędzania". 

W dniu 10.10.2017 r. zorganizowane zostało wyjście uczniów do Trawnickiego oddziału Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Spotkaniu towarzyszyło: poznanie pracy bankowca, sposobów przechowywania pieniędzy oraz poznanie usług świadczonych przez bank. Uczniowie mogli poznać sposoby rozpoznawania fałszywych pieniędzy oraz zobaczyć jak pracują urządzenia do przeliczania pieniędzy. 


Przeprowadzony został konkurs dla uczniów klas I - III pt: "Oszczędzanie w życiu codziennym". Celem konkursu było przedstawienie w dowolnej formie plastycznej sposobów na oszczędzanie w codziennych sytuacjach życiowych. Prace były bardzo pomysłowe i staranne. 

Zwycięzcami zostali: I miejsce - Milenka Czajka kl.Ia, II miejsce - Nikodem Namlik kl.Ib, III miejsce - Maksio Sikorski kl. Ia, 

wyróżnienie - Malwinka Góra kl.IIIa.

Rozdanie nagród nastąpiło podczas szkolnego przedstawienia dotyczącego oszczędzania w SKO przygotowanego przez uczniów klasy III c w dniu 30.10.2017r.


W październiku zorganizowany i przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszą dynię oraz kostiumowa dyskoteka, która obfitowała w różne konkursy i zabawy.
Opiekunki SKO wysłały zgłoszenie do ogólnopolskiego konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” oraz rozpoczęły redagowanie kroniki SKO w roku szkolnym 2017/2018.