HISTORIA SZKOŁY W TRAWNIKACH

 

            Historia szkolnictwa na terenie Trawnik sięga początku XX wieku. Przed rokiem 1915 istniała tutaj szkoła prywatna. Od jesieni roku 1915 uczniowie mogli się kształcić w pierwszej szkole powszechnej utworzonej dzięki tolerancyjnej polityce władz zaboru austriackiego. Szkoła ta miała tylko jedną klasę, a jej pierwszym nauczycielem był pan Józef Czerniak.

            Z roku na rok status szkoły rósł, ale niestety powiększały się problemy lokalowe. Trudności z wynajmem pomieszczeń lekcyjnych i częste przekwaterowania sprawiły, że w sierpniu roku 1925 zrodziła się idea budowy obiektu szkolnego. Dzięki żywiołowemu poparciu społeczności Trawnik budowę szkoły rozpoczęto 26 sierpnia tegoż roku. Prace trwały zaledwie kilka miesięcy i już 19 stycznia 1926 obiekt został oddany do użytku. Całe lokalne społeczeństwo pomogło wyposażyć szkołę, założyć bibliotekę dla młodzieży i zakupić do niej książki. Szkole został ufundowany Sztandar.

            Ważnym wydarzeniem w dziejach pięcioklasowej szkoły w Trawnikach było nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego 19 czerwca 1927r. Budynek szkoły prezentował się wtedy bardzo ubogo.

 

            Lata wojny i okupacji to smutny okres dla społeczeństwa i dla Szkoły. Mocno ucierpiał budynek szkolny, zniszczeniu uległy pomoce naukowe. Jednak zajęcia lekcyjne prowadzone były niemal przez cały okres okupacji. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu kadry nauczycielskiej i pomocy całego środowiska.

            Podczas walk wyzwoleńczych w lipcu roku 1944 budynek szkoły uległ dalszemu uszkodzeniu i wymagał odbudowy niemal od podstaw. Już w październiku 1944 rozpoczęły się zajęcia w odbudowanej szkole, której kierownikiem został pan Jan Maj.

Niestety już po 10 latach szkoła nie była w stanie pomieścić ciągle rosnącej liczby uczniów, uczniów stan budynku wciąż się pogarszał. O potrzebie budowy nowego, bardziej nowoczesnego budynku szkoły w Trawnikach mówiły liczne artykuły prasowe.

 

 

Pisał nawet „Sztandar Ludu”   z dnia 28 marca 1958r. Nr 74

                                                                                 

Mimo problemów lokalowych nauczyciele angażowali uczniów w liczne prace pozalekcyjne i społeczne oraz wzorowo realizowali założenia programowe.

            W sierpniu 1958 roku kierownikiem został pan Stanisław Jabłoński.

            Wieloletni okres wysyłania do władz powiatowych i wojewódzkich postulatów i wniosków o pomoc w budowie nowego obiektu szkolnego przyniosły oczekiwany rezultat. 25 kwietnia 1965 roku został wmurowany akt erekcyjny w fundamenty pod nowy budynek Szkoły. Rozpoczęły się intensywne prace przy budowie wspierane na wszelkie sposoby przez miejscowe zakłady pracy i całe społeczeństwo. Dzięki temu już 19 listopada 1966 r. budynek został przekazany do użytku.

7 listopada roku 1967 miało miejsce nadanie Szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie. Szkoła otrzymała również sztandar i popiersie patronki, ufundowane przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

            Rozpoczął się nowy etap w historii Szkoły w Trawnikach. Warunki sprzyjały nauce, pielęgnowaniu tradycji i rozwijaniu zainteresowań. Szkoła im. Marii Skłodowskiej – Curie nie zaprzepaściła spadku po swej poprzedniczce. Nauczyciele wciąż starali się wielostronnie kształcić swych wychowanków i utrwalać w nich chlubne tradycje. Po dziś dzień istnieje w naszej placówce Szkolne Koło PCK. Co roku uczniowie biorą udział w licznych imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych na różne okoliczności. W ten sposób przejmujemy wzory dane nam w przeszłości i chcemy przekazywać je dalej.

Kolejnymi dyrektorami szkoły byli:

Stanisława Studzińska                         z-ca Regina Ziembrowicz

mgr Stanisław Kalwarczyk                   z-ca mgr Renata Maziarz

mgr Zofia Malinowska                         z-ca mgr Jolanta Kądzielewska

Od roku szkolnego 2017/2018 po wprowadzeniu nowej reformy szkolnictwa Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach zostało włączone do Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach.
dyrektor placówki     mgr Zofia Malinowska  
                                 z-ca mgr Jolanta Kądzielewska

                                 z-ca mgr Renata Maziarz

                      


 

 

 

Zachęcam do obejrzenie kroniki szkoły w Trawnikach w wersji elektronicznej, której autorem jest pan Jan Maj www.trawniki.hg.pl/traw/kr1939.html